Aktualności:

Kurs MHBB

Warsztaty mind, heart,body balance

MHBB: MIND HEART – BODY BALANCE to autorska (dra n. med. Krzysztofa Krupki, prof. GWSP) metoda diagnostyczno-terapeutyczna w obszarze ochrony i utrzymania zdrowia z punktu widzenia oddziaływania i relacji umysł – ciało.

Nadrzędnym celem metody jest poszerzenie możliwości ciała i umysłu. Metoda ta obejmuje istotne elementy oceny i terapii zdrowia, które powodują poprawę lub pogorszenie zdrowia duchowego psychicznego, społecznego, emocjonalnego oraz ich wpływ na ciało.

Metoda ta oferuje: poprawę zdrowia fizycznego opartą o integracyjne podeście do ciała i umysłu, poprawę jakości życia, działa profilaktycznie oraz pozwala na budowanie świadomości.

Umysł to termin bardzo ogólny, który obejmuje szereg elementów takich jak np. świadomość, myślenie, wola, spójność uwagi, czyli koherencja oraz samoświadomość. Dobry stan umysłu determinuje zdrowie nie tylko psychiczne, ale i fizyczne.

Istotą metody jest nieskracanie życia. Osiąga się to przez 4 fundamenty terapii:
⦁ leczenie choroby przez z aktywacje procesów samoleczenia i autoregulacji,
⦁ poprawa jakości życia, ochronę zasobów,
⦁ profilaktyka zdrowia duchowego psychicznego, emocjonalnego, społecznego
i fizycznego,
⦁ budowanie świadomości i edukacja.

Metoda ma zastosowanie w medycynie, psychologii we wszelkiego rodzaju rozwoju osobistym, w terapii par, ocenie osobowości, w treningu sportowym oraz przygotowaniu do ekstremalnych wyzwań.

Metoda MHBB jest oparta o tzw. dynamiczną termografię podczerwieni D.I.R.T (więcej na www.strd.com.pl). Metoda termografii jest rozwijana od szeregu lat oraz posiada bogate piśmiennictwo naukowe.

Metoda MHBB jest przeznaczona dla wszystkich zajmujących się rozwojem i terapią człowieka, a w tym dla lekarzy, psychologów, fizjoterapeutów, trenerów rozwoju osobistego, naturoterapeutów, arterapetów, trenerów sportowych i biznesowych (więcej o metodzie na www.mhbb.pl).

Dzięki MHBB:
⦁ nauczysz się rozpoznawać podstawą przyczynę choroby oraz zaburzeń psychosomatycznych i ich skutki fizyczne,
⦁ poznasz podstawy współczesnej psychofizjologii, neuronauki oraz neuroregualcji, które przejawiają się jako tzw. wzorce neuropsychosmatyczne,
⦁ poznasz strategie terapeutyczne, metody precyzyjnej terapii neuroregulacyjnej oraz neurosupelmentacji,
⦁ poznasz podstawy pracy z podświadomością oraz nieświadomością oraz rozpoznawać tzw. „awatary emocjonalne”,
⦁ poznasz możliwości pracy z systemem biofeedbacku emocjonalnego Stress Breaker,
⦁ poznasz praktyczny neuroprzekaźnikowy model osobowości,
⦁ poznasz jak współczesna biochemia przekłada się na stan zdrowia psychicznego i emocjonalnego.

Moduły MHBB:
Moduł I – Podstawy psychoenergetyki, psychofizjologii i neuroregualcji (11.10.2024)

Moduł II – Umysł/świadomość – zarządzanie ciałem, regulacja, percepcja, neuropowinowactwo metody pracy i neurosuplementacji (29.11.2024)

Moduł III – Emocje/podświadomość – zarządzanie ciałem, regulacja, percepcja emocjonalna, neuropowinowactwo, metody pracy i neurosuplementacji (20.12.24)

Moduł IV – Wola/adaptacja – zarządzanie ciałem, percepcja, regulacja, neuropowinowactwo metody pracy i neurosuplementacji (31.01.2025)

Moduł V – Zmysły /uczucia – zarządzanie ciałem, percepcja, regulacja, neuropowinowactwo metody pracy i neurosuplementacji (28.02.2025)

Moduł VI – Ego /transformacja – zarządzanie ciałem, percepcja, regulacja, neuropowinowactwo metody pracy i neurosuplementacji (28.03.2025)

Moduł VII – Podstawy terapii rytmów i cykli odżywczych i detoksykujących. Nauka biofedbacku emocjonalnego (25.04.2025).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *