Aktualności:

Longevity Center

Zasadniczą przyczyną procesów starzenia się jest zwiększenie procesów katabolicznych (utrata energii i wzrost ciepła). Procesy te głównie związane są z stresem psychicznym i/lub fizycznym. Główną rolę odgrywa tu oś H-P-A, która to reguluje przetwarzanie stresora przez ciało.

Głównymi hormonami stresu są katecholaminy, ale przede wszystkim kortyzol. Tak więc poziom kortyzolu w pewnym uproszczeniu determinuje procesy starzenia się. Nie mniej jednak kortyzol jest aktywowany na rożne sposoby np. przez histaminy, glutamianiany, pirogeny i wiele innych związków. Jednak najistotniejszym aktywatorem kortyzolu jest wzrost ciepła wewnętrznego!

Wzrost ciepła wiąże się z zaburzaniem termoregulacji. A termoregulacja zaburza się na skutek podstawowej traumy człowieka czyli straty. Utrata ciepła jest bowiem odbierana jako symboliczna droga do śmieci lub choroby. Ta sytuacja prowadzi do wzrostu entropii systemu, co przekłada się na wzrost niestabilności wiązań chemicznych, aktywacji enzymów, co następnie skutkuje niestabilnością molekularną białek. W rezultacie tego procesu w kolejnych podziałach komórkowych powstaje więcej błędów. Kolejne pokolenia zawierają ich coraz więcej, co przekłada się na choroby i w rezultacie przyśpiesza procesy starzenia się.

Jednak samo obniżenie poziomu kortyzolu może nic nie zmienić, bowiem kataboliczne działanie kortyzolu jest zależne od anabolicznej funkcji całego systemu. Najczęściej się do przekłada na optymalny poziom oraz proporcje pomiędzy estrogenami a testosteronem. Ustalenie optymalnego poziomu kortyzolu oraz właściwych proporcji między estrogenem a testosteronem, będzie zatem kluczowe dla spowolnienia się procesów starzenia się.

Z poziomu psychicznego jest to indywidualna optymalna proporcja pomiędzy procesami przyjmowania a dawania związanymi z przetwarzaniem emocji. Każda emocja może być mieć charakter akceptujący lub awersyjny. W związku z tym, w procesie życia, tworzy się określony wzorzec energetyczny, polegający na tym że kiedy przyjmujemy czy bierzemy, mamy zawsze do czynienia z dwoma rodzajami emocji to znaczy z tymi, które akceptujemy bo mamy dobre skojarzenia, lub nie akceptujemy bowiem mamy złe skojarzenia.

Ten wzorzec tworzy się od momentu poczęcia aby być może jeszcze wczesnej (tzw. czynnik epigenetyczny). Nasz rozwój w dzieciństwie ma tu kluczowe znaczenie dla tworzenia się wzorca przetwarzania stresu a konkretnie emocji w ciele. Dalej, dany wzorzec może się mniej lub bardziej utrwalać. W rezultacie otrzymujemy pewien wzór osobowości mniej lub bardziej utrwalonej. Wzorzec ten determinuje dlaczego długo żyjemy oraz dlaczego coś powoduje, że chorujemy i się starzejmy. Hipotetycznie brak lub słabe oddziaływanie takiego wzorca powoduje że żyjemy dłużnej i zdrowiej, a procesy starzenia się ulegają spowolnieniu. Dlatego kluczowe dla procesów starzenia się jest ustalenie jak bardzo mamy utrwalony dany wzorzec przetwarzania stresu w ciele.

Wzorzec stresowy w dużej mierze pokrywa się z tzw. wzorcami osobowości, a
cały proces opiera się pięć fundamentów biologicznego procesu starzenia się:

Metylacja – to proces biochemiczny które w dużej mierze decyduje o działaniu naszego DNA. Proces ten jest kluczowy dla naprawy błędów metabolicznych .

Glikacja – termin AGE (zaawansowane produkty końcowe glikacji) odnosi się do glikowanych lipidów lub białek, co oznacza, że cukier lub aldehyd wiąże się z białkiem lub lipidem. Jest to ogólny termin odnoszący się do wielu różnych cząsteczek, ale podstawowym założeniem jest, że pewne produkty uboczne glikolizy (wytwarzające energię z cukru) mogą wiązać się z białkiem lub tłuszczem w organizmie i trwale je zmieniać. Proces ten powoduje uszkodzenie struktury kolagenu oraz przejawia się jakości płynów ustrojowych.

Zapalenie – proces naprawczy, który może się stać destrukcyjny jeśli się nie zakończy się regeneracją. Z reguły w terapii p/starzeniowej chodzi o usunięcie lub znaczne zmniejszenie przewlekłych stanów zapalnych z ciała.

Oksydacja – proces w którym powstają tzw. wolne rodniki tlenowe. W terapii p/ starzeniowej chodzi o uzyskanie optymalnego poziomu wolnych rodników w ciele. Często i niedobór, jak i nadmiar jest niekorzystny.

Biorytmy – to zwrócenie się ku przywróceniu naturalnych rytmów w ciele i w życiu człowieka. To kluczowe zjawisko dla procesów p/starzeniowych się. W naszym życiu i ciele bowiem wszystkie zjawiska przebiegają cyklicznie a nie liniowo. Ustalenie własnej cykliczności jest zatem kluczowe dla procesów długowieczności, jak i procesów starzenia.


Po analizie biochemicznej ustalimy indywidualny wzorzec stresowy. Aby uzyskać najwyższe prawdopodobieństwo jaki wzorzec dominuje trzeba go ocenić w perspektywie czasu wykonanie mim 3. do 5. badań w ciągu doby lub co jest bardziej optymalne w okresie roku. Metoda która jest używana do określenia tego wzorca jest termografia dynamiczna D.I.R.T.

Dodatkowo stosuje się też ocenę funkcjonalną zaburzeni poznawczych przez specjalistyczne testy polipsychografem czyli system diagnostyki psychologicznej. Pełny zestaw testów i badan biochemicznych składu ciała Celem tych testów jest zbadanie jak funkcjonuje Twój mózg w stresie.

Ostatnim elementem jest badanie wieku serca poprzez analizę HRV czyli zmienności rytmu serca. Wszystkie te badanie kompiluje się do wspólnych wniosków.


Na plan p/starzeniowy, który otrzymujesz po każdej wizycie, składają się:

 1. Indywidualne zalecenia żywieniowe
 2. Indywidualne zalecenia suplementacji
 3. Zestaw ćwiczeń do codziennego trening na życzenie można ustalić indywidualny plan treningu
 4. Zalecenia indywidualne co zmiany stylu i trybu życia
 5. Plan oraz sposoby treningu zamiany wzorca stresowego
  Co o 3 m-ce przez rok ustalamy korekty w/w zaleceń, a na koniec roku otrzymujesz plan ostateczny z zaleceniem jak często stosować korekty lub robić określone badania celem utrwalenia zmian stylu życia

Program składa się z 4. faz, a 1. faza do jeden pakiet.

Celem programu jest poznanie Ciebie, określenie jakie masz zasoby, a jakie zagrożenia. Przez rok wspólnie się poznajemy po aby stworzyć końcowy plan utrzymania zdrowia i poprawy jakości życia.

Na pierwszą wizytę potrzebujesz kilku godzin abyśmy mogli cię dobrze poznać.

 1. Faza: ocena zdrowia – wywiad zdrowotny, testy metaboliczno genetyczne, ocena sprawności poznawczej, testy subiektywne, ocena budowy ciała, stan mięśni, ocena energetyczna – ocena stabilności procesów energetycznych. Ocena osobowości i stany psychicznego. Wprowadzenie zaleceń optymalizacyjnych i zdrowotnych.
 2. Faza: detoksykacji – spotkanie z terapeutą prowadzącym (lekarzem, dietetykiem, fizjoterapeutą – wprowadzenie planu rewitalizacji ciała i umysłu.
 3. Faza: rewitalizacji – badania kontrolne to ponowne spotkanie z terapeutą prowadzącym (lekarzem, dietetykiem i fizjoterapeutą). Wprowadzenie planu rewitalizacji ciala i umysłu.
 4. Faza: harmonizacji – ustalenie planu końcowego – końcowe spotkanie z terapeutami – powtórzenie testów i spotkanie jak w punkcie 1. i 2. Wprowadzenie strategii podtrzymywania jakości zdrowia psychicznego i fizycznego.

Korzyści z programu

 • wgląd w swój prawdziwy „wiek biologiczny” i sposoby jego poprawy
 • wzmocnienie Twojego potencjału zdrowia poznawczego ,psychicznego oraz emocjonalnego;
 • ocena Twoich predyspozycji genetycznych i epigenetycznych;
 • szczegółowa analiza składu ciała i jasne ścieżki poprawy;
 • przygotowanie optymalnej diety wspierającej zdrowie Twojego organizmu;
 • wczesne wykrywanie chorób metabolicznych i zrozumienie własnego metabolizmu;
 • identyfikacja witamin, minerałów i suplementów, które najlepiej wspomogą Twoje optymalne zdrowie;
 • eliminacja stanów zapalnych i wzrost odporności;
 • poprawa wydajności fizycznej;
 • zwiększenie odporności na stres.

W pakiecie longevity otrzymujesz:

 • wizytę lekarską, dietetyczną, fizjoterapeutyczną x 2 na początku i końcu pakietu,
 • analizę składu ciała,
 • D.I.R.T dynamiczną termografię – ocenę psychoemocjonalną, i ocenę energetyczną starzenia się,
 • analizę zawartości minerałów i metali ciężkich i i stan bariery antyoksydacyjnej,
 • ocenę równowagi kwasowo-zasadowej,
 • stan skóry anti-anging,
 • ocenę stopnia otyłości,
 • stan pamięci i ocena funkcjonalna mózgu na początku i na końcu cyklu,
 • badanie cardicheck-ocena układu krążenia,
 • zabiegi regeneracyjne,
 • zabiegi detoksykujące,
 • zabiegi podnoszące poziom energii,
 • zabiegi harmonizujące.

KONTAKT:
ADRES: KRAKOW UL. ZABŁOCIE 25, LOK 4
MAIL. KONTAKT@LONGEVITAI.EU
TEL. 12/352 31 50

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *