Aktualności:

Akademia WU-SHEN

Zapraszamy na warsztaty Akademii Wu Shen – systemu terapeutycznego, który łączy w sobie zasady medycyny chińskiej z nowoczesną nauką. Wu Shen, czyli pięć duchów, to nie tylko opis naszej osobowości, ale także klucz do zrozumienia, jak umysł wpływa na ciało.

Czas trwania i organizacja podstawowego cyklu warsztatów Wu shen: warsztaty odbywają się jeden raz w miesiącu. Każdy moduł obejmuje 8 godzin szkoleniowych. Po ukończeniu cyklu podstawowego możesz uczestniczyć w zaawansowanym cyklu warsztatów obejmującym potencjał urodzeniowy (BAZI), I CHING medyczny oraz integracje Wu shen ze szkołami shang han lung i wa bing oraz typologią jungowską oraz współczesnymi modelami neuroregulacji.

Wiedza, kompetencje i umiejętności: podczas warsztatów poznasz podstawy współczesnej neuronauki, która wyjaśnia istnienie wu shen w formie tzw. wzorców neuroregulacyjnych, nauczysz się rozpoznawać podstawowe przyczyny chorób oraz zaburzeń psychoemocjonalnych, a także poznasz integracyjne strategie terapeutyczne i metody precyzyjnej terapii, w tym stosowania ziół, pracy z ciałem, refleksoterapii globalnej i innych technik i metod terapeutycznych.

Ukończenie warsztatów: po ukończeniu cyklu warsztatów otrzymasz świadectwo ukończenia cyklu warsztatów.

Charakterystyka warsztatów: Wu Shen to system terapeutyczny, który sięga korzeniami do starożytności, łącząc psychosomatykę z medycyną chińską. W Wu shen nie rozpoznaje się tzw. jednostek chorobowych, a jedynie tzw. wzorce energetyczne chorób oraz z nimi powiązanych stanów psychoemocjonalnych. System ten umożliwia zobaczenie cykliczności procesów energetycznych (podobnie jak pory roku czy rytm dnia i nocy), co pozwala na optymalne zarządzanie zasobami zdrowia psychicznego i fizycznego.

Wu Shen wykorzystuje do diagnozy dynamiczną termografię, która pozwala zastąpić badanie z pulsu (które jest fundamentem diagnozy w medycynie chińskiej) poprzez analizę zmienności mikrokrążenia skóry. Wu shen może być wykorzystane zarówno w naukach medycznych czy naturoterapii, jak i w arteterapii, zarządzaniu, biznesie, w edukacji dzieci i młodzieży czy w terapii małżeńskiej.


PROGRAM:

MODUŁ I – YIN/YANG zarządzenie energią
(25.10.2024 – piątek – godz. 10.00 -17.00)

 • czym jest Wu-shen,
 • zasady diagnozy – 8 zasad diagnozy, symptom, sęk, korzeń, podstawy shan han lub i wa bing
 • diagnostyka D.I.R.T – diagnoza umysłu, emocji i ciała, ocena Wu shen, poznanie, oprogramowania Wu shen,
 • uniwersalne pole umysłu i ciała,
 • sposoby optymalnego zarządzania własną energią,
 • korekty zaburzeń równowagi Yang/Yin,
 • rytmy a zdrowie i choroba.

MODUŁ II – SHEN – duch ekspansji i zarządzania
(22.11.2024 – piątek – godz. 10.00 – 17.00)

 • diagnozowanie zaburzeń Shen,
 • psychopatologia Shen a współczesna neuronauka,
 • podstawowe syndromy Zang – Fu w odniesieniu do Shen,
 • diagnozowanie zaburzeń Shen w połączniu do innych duchów – kombinacje,
 • diagnostyka różnicowa,
 • terapia Shen: zioła, formuły ziołowe, suplementy, akupunktura, techniki pracy z ciałem, emocjami i ciałem oraz sposoby edukacji pacjenta.

MODUŁ III – HUN – duch emocji i kreatywności
(17.02. 2025 – piątek – godz. 10.00 – 17.00)

 • diagnozowanie zaburzeń Hun,
 • psychopatologia Hun a współczesna neuronauka,
 • podstawowe syndromy Zang – Fu w odniesieniu do Hun,
 • diagnozowanie zaburzeń Hun w połączniu do innych duchów – kombinacje,
 • diagnostyka różnicowa,
 • terapia Hun: zioła, formuły ziołowe, suplementy, akupunktura, techniki pracy z ciałem, emocjami i ciałem oraz sposoby edukacji pacjenta.

MODUŁ IV – YI – duch transformacji i analizy
(21.02.2025 – piątek – godz. 10.00 – 17.00)

 • diagnozowanie zaburzeń Yi,
 • psychopatologia Yi a współczesna neuronauka,
 • podstawowe syndromy Zang – Fu w odniesieniu do YI,
 • diagnozowanie zaburzeń YI w połączniu do innych duchów – kombinacje,
 • diagnostyka różnicowa,
 • terapia Yi: zioła, formuły ziołowe, suplementy, akupunktura, techniki pracy z ciałem, emocjami i ciałem oraz sposoby edukacji pacjenta.

MODUŁ V – PO – duch instynktu i przywiązania
(4.04.2025 – piątek – godz. 10.00 – 17.00)

 • diagnozowanie zaburzeń Po,
 • psychopatologia Po a współczesna neuornauka,
 • podstawowe syndromy Zang – Fu w odniesieniu do Shen,
 • diagnozowanie zaburzeń Po w połączniu do innych duchów – kombinacje,
 • diagnostyka różnicowa,
 • terapia Po: zioła, formuły ziołowe, suplementy, akupunktura, techniki pracy z ciałem, emocjami i ciałem oraz sposoby edukacji pacjenta.

MODUŁ VI – ZHI – duch woli i spójności
(9.05.24 – piątek – godz. 10.00 – 17.00)

 • diagnozowanie zaburzeń Zhi,
 • psychopatologia Zhi a współczesna neuronauka,
 • podstawowe syndromy Zang – Fu w odniesieniu do Zhi,
 • diagnozowanie zaburzeń Zhi w połączniu do innych duchów – kombinacje,
 • diagnostyka różnicowa,
 • terapia Zhi: zioła, formuły ziołowe, suplementy, akupunktura, techniki pracy z ciałem, emocjami i ciałem oraz sposoby edukacji pacjenta.

Do każdego modułu uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe.

Po zakończeniu wszystkich modułów odbywa się egzamin praktyczny i teoretyczny.

Pozytywny wynik na egzaminie jest podstawą otrzymania CERTYFIKATU ukończenia podstawowego cyklu warsztatów Wu shen oraz wpisu na listę terapeutów Wu-shen prowadzoną przez Akademię Redukcji Stresu.


INWESTYCJA
250,00 PLN / moduł – dla osób mających sprzęt i oprogramowanie
500,00 PLN / moduł – dla pozostałych osób

MIEJSCE WARSZTATÓW
Górnośląska Wyższa Szkolą Przedsiębiorczości im. K. Goduli, Chorzów ul. Racławicka 23, 41-506 Chorzów

PROWADZĄCY
dr n. med. Krzysztof Krupka, prof. nadz. GWSP – specjalista neurologii, chorób wewnętrznych i rehabilitacji. Naukowiec i badacz procesów energetycznych w organizmie człowieka. Od 30 lat zajmuje się medycyną chińską. Twórca metody diagnostycznej – dynamicznej termografii zwanej D.I.R.T. Autor kliku patentów oraz twórca wielu formuł suplementacyjnych i ziołowych. Więcej na www.drkrupka.pl

ZAPISY
za pośrednictwem strony https://kursy-fep.gwsp.edu.pl/

Razem z Górnośląską Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości im. Karola Goduli i Fundacją Edukacji Przedsiębiorczej dostarczamy unikalną wiedzę z zakresu medycyny chińskiej i systemu terapeutycznego Wu Shen.

Dołącz do nas, zgłębiaj tajniki Wu Shen i odkryj fascynujący świat psychosomatyki w ujęciu chińskim!

Najczęściej zadawane pytania oraz więcej informacji znajdziesz na stronie https://www.gwsp.edu.pl/kursy-i-szkolenia/akademia-wu-shen/

Do zobaczenia na warsztatach!

Zespół Akademii Wu Shen

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *