Aktualności:

Dla firm

Oferta przeznaczona jest dla dużych i małych firm. Warunki i możliwości współpracy określamy wspólnie, po zapoznaniu się Państwa oczekiwaniami.

Analiza kompetencji pracownika

Cel

Poprawa jakości i efektywności pracy. Ocena umiejętności i cech pracowników pod kątem wykonywanej pracy. Wskazówki dla pracodawcy oraz pracownika dla poprawy efektywności wykonywanej pracy, relacji międzyludzkich, satysfakcji z wykonywanej pracy.

Wynik

Wydruk raportu w formie zeszytu, zawiera:

  • Charakterystyka umiejętności i cech
  • Analiza kompetencji pod kątem efektywności pracy (wskazówki dla pracownika)
  • Analiza kompetencji pod kątem efektywności pracy (wskazówki dla pracodawcy)

Analiza kompetencji grupy

Cel

Poprawa jakości i efektywności pracy zespołu. Przygotowanie zespołu do określonego zadania. Wskazówki dotyczące liczebności grupy i jej profilu. Ocena umiejętności i cech poszczególnych pracowników pod kątem wykonywanej pracy. Wskazówki dla pracodawcy dla poprawy efektywności wykonywanego zadania oraz relacji w grupie.

Wynik

Wydruk raportu w formie zeszytu, zawiera:

  • Charakterystyka grupy
  • Szczegółowa analiza grupy (dla pracodawcy)

Analiza psychoenergetyczna firmy

Cel

Analiza psychoenergetyczna pozwala spojrzeć na firmę jako żywy organizm i w związku z tym poznać szybko jej możliwości jak i ograniczenia. Dzięki cybernetycznej analizie danych można ją zastosować na bardzo dużych grupach i w krótkim czasie uzyskać dane nie możliwe do uzyskania w inny sposób. Pozwala to określić strategiczny kierunek rozwoju firmy.

Wynik

Wydruk raportu w formie zeszytu, zawiera:

  • Określenie w sposób wymienny potencjału ludzkiego danej firmy i jego możliwości
  • Określenie ograniczeń firmy i sposobu ich rozwiązania