Aktualności:

Diagnostyka zdrowia

Oferta przeznaczona jest dla gabinetów lekarskich i NZOZ-ów oraz innych ośrodków leczenia. Warunki i możliwości współpracy określamy wspólnie, po zapoznaniu się Państwa oczekiwaniami.

Analiza zagrożeń zdrowotnych – profilaktyka

Cel

Badanie ma na celu znacznie zmniejszyć lub wyeliminować ryzyko chorób cywilizacyjnych. Zalecane jest dla osób zdrowych, chorych w trakcie rekonwalescencji oraz obciążonych genetycznie.

Wynik

Wydruk raportu w formie zeszytu, zawiera:

 • Ocena ogólnego stanu zdrowia (system punktowy)
 • Ocena zagrożeń zdrowotnych: (nowotworowych, kardiologicznych, metabolicznych, autoimmunologicznych, układu nerwowego)
 • Program profilaktyki dla określonej grupy najwyższego ryzyka.

Analiza zdrowia podstawowa

Cel

Poprawa w zakresie dolegliwości subiektywnych, zapobieganie rozwojowi choroby. Badanie przeznaczone jest dla pacjentów z pospolitymi objawami [np. zaparcia, bóle krzyża, zmęczenie, bóle głowy], nie chorujących chronicznie.

Wynik

Wydruk raportu w formie zeszytu, zawiera:

 • Ocena ogólnego stanu zdrowia (system punktowy)
 • Podstawowa ocena biochemiczna
 • Ocena narządowa i endokrynologiczna

Program terapeutyczny obejmuje:

 • Ustalenie strategii terapii
 • Dobór diety
 • Suplementy
 • Dobór zabiegów terapeutycznych

Analiza zdrowia rozszerzona

Cel

Ustalenie najlepszej strategii leczenia oraz doboru optymalnej terapii w celu leczenia choroby i poprawy jakości życia chorego. Badanie przeznaczone jest dla ludzi chorujących chronicznie.

Wynik

Wydruk raportu w formie zeszytu, zawiera:

 • Ocena ogólnego stanu zdrowia (system punktowy)
 • Pełna ocena biochemiczna
 • Ocena narządowa i endokrynologiczna
 • Ocena psychoemocjonalna

Program terapeutyczny obejmuje :

 • Ustalenie strategii terapii i badań
 • Dobór diety
 • Suplementy
 • Program psychoedukacji
 • Zalecenia dot. zabiegów