Aktualności:

Akademia WU-SHEN

Wu-shen to system terapeutyczny oparty o zasady medycyny chińskiej, ale powiązany ze współczesną nauką. W tłumaczeniu na język polski „wu-shen” to pięć duchów.

Pięć duchów to pięć opisów naszej osobowości lub pięć części naszego umysłu. Każda z nich odpowiada za określone cechy, emocje oraz części ciała i nimi zarządza.

Początki tego systemu terapeutycznego sięgają starożytności. Współczesna typologia osobowości jest także oparta o model 5 elementowy np. najbardziej znany opis opisowości zwany Big Five, czy często wykorzystywany w biznesie model MBTI. Aktualnie współczesna nauka powoli dostrzega wzajemne interakcje różnych procesów, jak np. immunologicznych, czy wegetatywnych, często to nazywając efektem Yang/Yin. Wu-shen jest systemem terapeutycznym bardziej zaawansowanym, bowiem obok cech psychicznych, czy emocjonalnych opisuje również kondycję ciała oraz jego patologię. Pozwala rozpoznać energetyczne fazy schorzenia oraz je korygować. Inaczej mówiąc Wu-shen to terapeutyczna metoda psychosomatyczna, dzięki której terapeuta może znaleźć przyczyny chorób w psychice i emocjach.

Wu-shen wykorzystuje do diagnozy tzw. dynamiczną termografię (dynamic infrared thermography), w skrócie D.I.R.T. D.I.R.T pozwala zastąpić badanie z pulsu (które jest fundamentem diagnozy w medycynie chińskiej) poprzez analizę zmienności mikrokrążenia skóry.

Proces diagnozowania jest wypadkową podejścia pacjenta do siebie i terapeuty do leczenia. Eliminuje bowiem nadmierną subiektywność pacjenta i terapeuty. W systemie terapeutycznym Wu-shen nie rozpoznaje się tzw. jednostek chorobowych, a jedynie tzw. wzorce energetyczne chorób oraz z nimi powiązanych stanów psychoemocjonalnych. Metoda ta umożliwia zobaczenie cykliczności procesów energetycznych (podobnie jak pory roku czy rytm dnia i nocy), co pozwala na optymalne zarządzanie zasobami zdrowia psychicznego i fizycznego. Wu-shen może być wykorzystane zarówno w naukach medycznych czy naturoterapii, jak i w arteterapii, zarządzaniu, biznesie, w edukacji dzieci i młodzieży czy w terapii małżeńskiej .

System terapeutyczny Wu-shen oparty jest na integracyjnym podejściu w terapii łączącym refleksoterapię, pracy z ciałem oraz terapię ziołami. Sam proces leczenia jest ścisłe związany z rytmami ciała i otoczenia, w którym się żyje.

Dzięki poznaniu Wu shen:

 • nauczysz się rozpoznawać podstawową przyczynę choroby oraz zaburzania psychoemocjonalne i ich skutki fizyczne,
 • poznasz strategie terapeutyczne oraz metody precyzyjnej terapii stosowania i modyfikowania formuł ziołowych, refleksoterapii globalnej,
 • poznasz podstawy terapii psychopatologii,
 • poznasz też podstawy współczesnej neuronauki, która wyjaśnia istnienie wu shen w formie tzw. wzorców euroregulacyjnych.

Każdy moduł obejmuje 8 godzin szkoleniowych
(a całość to 48 godziny szkoleniowe).


Od uczestników wymaga się znajomości podstawowych zagadnień z medycyny chińskiej: pojęć yang/yin, 8 zasad diagnostycznych, prawa 5 elementów, znajomości meridian i ich przebiegów.

Poniższy przedstawiono program podstawowego cyklu warsztatów Wu shen.
Po ukończeniu cyklu podstawowego można uczestniczyć w zaawansowanym cyklu warsztatów obejmującym potencjał urodzeniowy (BAZI), I CHING medyczny oraz integracje Wu shen ze szkołami shang han lung i wa bing oraz typologią jungowską oraz współczesnymi modelami neuroregualcji.


PROGRAM:

MODUŁ I – YIN/YANG zarządzenie energią
(3.11.2023 – piątek – godz. 10.00 -17.00)

 • czym jest Wu-shen,
 • zasady diagnozy – 8 zasad diagnozy, symptom, sęk, korzeń, podstawy shan han lub i wa bing
 • diagnostyka D.I.R.T – diagnoza umysłu, emocji i ciała, ocena Wu shen, poznanie, oprogramowania Wu shen,
 • uniwersalne pole umysłu i ciała,
 • sposoby optymalnego zarządzania własną energią,
 • korekty zaburzeń równowagi Yang/Yin,
 • rytmy a zdrowie i choroba.

MODUŁ II – SHEN – duch ekspansji i zarządzania
(1.12.2023 – piątek – godz. 10.00 – 17.00)

 • diagnozowanie zaburzeń Shen,
 • psychopatologia Shen a współczesna neuronauka,
 • podstawowe syndromy Zang – Fu w odniesieniu do Shen,
 • diagnozowanie zaburzeń Shen w połączniu do innych duchów – kombinacje,
 • diagnostyka różnicowa,
 • terapia Shen: zioła, formuły ziołowe, suplementy, akupunktura, techniki pracy z ciałem, emocjami i ciałem oraz sposoby edukacji pacjenta.

MODUŁ III – HUN – duch emocji i kreatywności
(12.01. 2024 – piątek – godz. 10.00 – 17.00)

 • diagnozowanie zaburzeń Hun,
 • psychopatologia Hun a współczesna neuronauka,
 • podstawowe syndromy Zang – Fu w odniesieniu do Hun,
 • diagnozowanie zaburzeń Hun w połączniu do innych duchów – kombinacje,
 • diagnostyka różnicowa,
 • terapia Hun: zioła, formuły ziołowe, suplementy, akupunktura, techniki pracy z ciałem, emocjami i ciałem oraz sposoby edukacji pacjenta.

MODUŁ IV – YI – duch transformacji i analizy
(23.02.2024 – piątek – godz. 10.00 – 17.00)

 • diagnozowanie zaburzeń Yi,
 • psychopatologia Yi a współczesna neuronauka,
 • podstawowe syndromy Zang – Fu w odniesieniu do YI,
 • diagnozowanie zaburzeń YI w połączniu do innych duchów – kombinacje,
 • diagnostyka różnicowa,
 • terapia Yi: zioła, formuły ziołowe, suplementy, akupunktura, techniki pracy z ciałem, emocjami i ciałem oraz sposoby edukacji pacjenta.

MODUŁ V – PO – duch instynktu i przywiązania
(22.03.2024 – piątek – godz. 10.00 – 17.00)

 • diagnozowanie zaburzeń Po,
 • psychopatologia Po a współczesna neuornauka,
 • podstawowe syndromy Zang – Fu w odniesieniu do Shen,
 • diagnozowanie zaburzeń Po w połączniu do innych duchów – kombinacje,
 • diagnostyka różnicowa,
 • terapia Po: zioła, formuły ziołowe, suplementy, akupunktura, techniki pracy z ciałem, emocjami i ciałem oraz sposoby edukacji pacjenta.

MODUŁ VI – ZHI – duch woli i spójności
(26.04.24 – piątek – godz. 10.00 – 17.00)

 • diagnozowanie zaburzeń Zhi,
 • psychopatologia Zhi a współczesna neuronauka,
 • podstawowe syndromy Zang – Fu w odniesieniu do Zhi,
 • diagnozowanie zaburzeń Zhi w połączniu do innych duchów – kombinacje,
 • diagnostyka różnicowa,
 • terapia Zhi: zioła, formuły ziołowe, suplementy, akupunktura, techniki pracy z ciałem, emocjami i ciałem oraz sposoby edukacji pacjenta.

Do każdego modułu uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe.

Po zakończeniu wszystkich modułów odbywa się egzamin praktyczny i teoretyczny.

Pozytywny wynik na egzaminie jest podstawą otrzymania CERTYFIKATU ukończenia podstawowego cyklu warsztatów Wu shen.oraz wpisu na listę terapeutów Wu-shen prowadzoną przez Akademię Redukcji Stresu.


INWESTYCJA
250,00 PLN / moduł – dla osób mających sprzęt i oprogramowanie
500,00 PLN / moduł – dla pozostałych osób

MIEJSCE WARSZTATÓW
Górnośląska Wyższa Szkolą Przedsiębiorczości im. K. Goduli, Chorzów ul. Racławicka 23, 41-506 Chorzów

PROWADZĄCY
dr n. med. Krzysztof Krupka, prof. nadz. GWSP – specjalista neurologii, chorób wewnętrznych i rehabilitacji. Naukowiec i badacz procesów energetycznych w organizmie człowieka. Od 30 lat zajmuje się medycyną chińską. Twórca metody diagnostycznej – dynamicznej termografii zwanej D.I.R.T. Autor kliku patentów oraz twórca wielu formuł suplementacyjnych i ziołowych. Więcej na www.drkrupka.pl

ZAPISY
za pośrednictwem strony https://kursy-fep.gwsp.edu.pl/

Opłatę za warsztaty proszę dokonać na konto: 37 1140 1078 0000 2162 4700 1013
Odbiorca: Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, ul. Racławicka 23, 41-506 Chorzów
W tytule przelewu proszę wpisać swoje imię i nazwisko oraz nazwę kursu (modułu)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *